casper och trolla

Det här är bilder på

Eastflash Spellbound Angel  "Trolla" 2008-03-24 och

Eastflash Delight In Life "Casper" 2006-01-23

egen sida


En del foton är från nya ägaren

Trolla och Casper bor i samma familj

(Trolla är Adellas mamma)

Foto Eva Hansson

Trolla 1,5 år

på den här bilden bodde hon hemma hos mig

Foto Eva Hansson

Foto Eva Hansson

Trolla 8år och Caper 10år

de börjar bli gamla

Trolla 7v

Foto Eva Hansson

Foto Eva Hansson

Casper här är han 3år

Foto Eva Hansson